Sanderbout schoollocatie //

Patiowoningen
ZOwonen is gestart met de bouw van de 16 patiowoningen op de voormalige schoollocatie. We verwachten dat deze voor de bouwvakvakantie klaar zijn. Zodra de verhuurinformatie compleet is kunt u deze hier vinden.

facebook_1458046273746

Multifunctionele accommodatie (MFA)
In oktober neemt het college een definitief standpunt over de plek voor de MFA. Voor meer informatie over de MFA kunt u contact opnemen met dhr. G. Heyman van de gemeente, tel. 046-4777777.