Sloop laatste woningen Mijn Zuid, bestuurders trekken de deur achter zich dicht. //

29 januari 2018

Op woensdag 17 januari, is de laatste woning van het project Mijn Zuid gesloopt. Het gaat om de laatste van 16 woningen aan de Resedastraat. Wethouder Ruud Guyt en bestuurder Ton Mans markeerden dit bijzondere moment door een muur van de woning te slopen en letterlijk de deur voor het laatst achter zich dicht te trekken. Daarmee wordt een traject van de afgelopen 10 jaar wijkvernieuwing gemarkeerd.

Inmiddels zijn in Sanderbout-Veestraat 70 woningen opgeleverd en verhuurd. Op de plaats van de 16 gesloopte woningen in de Resedastraat worden 14 huurwoningen gebouwd. De bouw start in maart en wordt naar verwachting in september opgeleverd.

Zo komen we dan tot algehele afronding van het project Mijn Zuid. In juli dit jaar zullen we daar bijzondere aandacht aan geven. We ronden dan een project af dat ca 10 jaar in beslag heeft genomen. Een omslag van 457 woningen naar 256 nieuwe waarvan 44 woningen gerenoveerd ofwel vervangende nieuwbouw in Sanderbout. Na intensieve participatietrajecten kregen de bewoners van de woningen de mogelijkheid om in hun bestaande omgeving terug te keren. Een heel aantal heeft daar ook daadwerkelijk voor gekozen zodat ze binnen hun bestaande sociale structuur zijn blijven wonen.

Op deze wijze bereiken we een vermindering van het aantal woningen van ruim 55 %. 82 koopwoningen en 174 sociale huurwoning. Voor ZOwonen een investering van totaal € 23,7 miljoen.

 


nieuwsarchief