Gemmakerk wordt gemeenschapshuis Sanderbout //

8 oktober 2015

De Gemmakerk wordt gerestaureerd en omgebouwd tot gemeenschapshuis (MFA) voor Sanderbout. De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft dat besluit genomen nadat al eerder besloten was de Gemmakerk de monumentale status te geven. De plannen om een nieuw gemeenschapshuis aan de Anemoonstraat te bouwen komen hiermee te vervallen.

De gemeenteraad besloot dit omdat hiermee een monument wordt behouden en de verenigingen en maatschappelijke instellingen onderdak krijgen dat exploiteerbaar is. Bovendien wordt hiermee leegstand en verloedering in de wijk voorkomen en is in de Gemmakerk meer ruimte dan in de geplande nieuwbouw. Dat betekent dat de ruimte ook verhuurd kan worden aan derden.

De werkzaamheden aan het pand starten rond 1 november en de verenigingen moeten rond mei 2016 in het gebouw terecht kunnen. Dat is nodig omdat de Barbarazaal, die wordt gebruikt voor activiteiten voor de buurt, afgebroken wordt om plaats te maken voor de nieuwbouw van woningen.

Momenteel is de bewonerswerkgroep gestaag bezig met de voorbereidingen voor de oprichting van een stichting, waarin inwoners zitting zullen nemen, die het beheer en de exploitatie voor hun rekening wil gaan nemen.


nieuwsarchief